Autorizate | Rohas Translations

World languages, every language is a world…


Traduceri Autorizate


O traducere autorizată reprezintă o traducere certificată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România ca fiind conform cu documentul original şi care poartă ştampila şi semnătura acestuia.

O traducere legalizată reprezintă o traducere care poartă ştampila şi semnătura unui traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România, legalizate de un notar public din România.
În general, acest tip de traducere vă este solicitat pentru documente oficiale (acte de stare civilă, acte de studii, acte ale societăţilor comerciale, contracte, etc.). Practic, trebuie să aveţi la dispoziţie un termen între 1 şi 7 zile pentru a primi o astfel de traducere : în cazul în care trimiteţi documentele prin poşta electronică (email), traducerea autorizată/legalizată a acestora nu se va putea trimite decât prin curier sau poştă.

În România traducătorul autorizat este singurul care poate elibera traduceri oficiale. Acesta este de fapt un traducător ale cărui abilităţi lingvistice sunt recunoscute de Ministerul Justiţiei din România, care îl autorizează să efectueze traduceri pentru toate instituţiile din România. Pentru ca o traducere să fie „certificată conform cu documentul original”, aceasta trebuie să fie însoţită şi de o fotocopie a documentului original care să poarte semnătura traducătorului și ştampila traducătorului

„Subsemnatul [numele traducătorului], traducător autorizat cu nr. [numărul autorizaţiei], certific exactitatea traducerii cu textul documentului original în limba [limba sursă] care a fost vizat de mine.” Fotocopiile unui document tradus nu pot fi certificate ca fiind conform cu originalul decât de traducătorul autorizat.
Certificarea traducerii permite identificarea traducătorului şi vă asigură că traducerea a fost efectuată de o persoană agreată de Ministerul Justiţiei din România. Cu toate acestea, certificarea traducerii nu vă oferă o garanţie asupra calităţii traducerii efectuate şi nici asupra autenticităţii documentului original.

Legalizarea notarială a unei traduceri reprezintă certificarea de către notarul public a faptului că traducătorul care a semnat și ștampilat traducerea există și funcționează în România în mod legal.