Arhiva | Rohas Translations

World languages, every language is a world…


Informatii | Generalitati | Legislatie | Harta site.


Dosar Înmatriculari Auto


Pentru a înmatricula un autoturism second-hand achiziționat dintr-o țară UE trebuie sa urmați câteva etape. Astfel, după ce faceți RAR-ul (cu programare prealabilă), va trebui sa apelați la serviciile unui traducator autorizat pentru a traduce două din documentele mașinii, și anume: factura de achiziție sau contractul de vânzare-cumpărare (pe care o/îl veți folosi la înscrierea mașinii la Direcția de Taxe și Impozite) și unul din documentele din țara de origine, din care sa reiasă data primei înmatriculări – talon auto, cartea mașinii, certificat de înmatriculare - (pe care veti folosi la ANAF, pentru calcularea taxei de timbru).

Pentru traducerea actelor auto, legalizarea lor, acolo unde este cazul, precum și pentru alte informații utile vă așteptăm la unul din birourile noastre.

Dosarul trebuie să cuprindă:

 • 1. Cererea de înmatriculare a solicitantului;

 • 2. Fişa de înmatriculare vizată la Direcția Taxe și Impozite Locale de care aparține cumpărătorul;
 • 3. Cartea de identitate a vehiculului (CIV), în original şi copie;
 • 5. Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;
 • 6. Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;
 • 7. Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabiliate;
 • 8. Copia asigurării RCA, în termen de valabilitate – minim 6 luni;
 • 9. Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 • 10. Dovada plăţii taxei de înmatriculare – 60 RON (se poate achita la casieriile Direcțiilor de impozite şi taxe locale pentru sectoarele 1, 3, 4 şi 6, la CEC pentru sectorul 5 şi la orice oficiu poştal al CN Poşta Română SA din municipiul Bucureşti, pentru sectoarele 2 şi 4);
 • 11. Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 RON (se achită la CEC);
 • 12. Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la depunerea documentelor);
 • 13. Decizia de calcul a timbrului de mediu pentru autovehicule emisă de organul fiscal competent din subordinea ANAF. Dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule, stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care reprezintă:
  - în cazul persoanelor juridice şi al persoanelor fizice autorizate – organul fiscal la care persoana este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe; În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
  - în cazul persoanelor fizice – organul fiscal în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal persoana fizică.
 • 14. Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul, persoană fizică;
 • 15. În situaţia în care persoana care a realizat achiziţia intracomunitară a mijlocului de transport şi solicită înmatricularea acestuia, nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, se vor depune, după caz şi următoarele documente:
  - formularul “Certificat privind atestarea plăţii taxei pe valoarea adăugată, în cazul achiziţiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, dacă mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  sau
  - formularul “Certificat”, dacă mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile Ordinului comun MAI-MFP nr.168/2039/2010 – publicat în M.Of. nr.327/06.09.2010, certificatul se obţine de la ANAF, Administraţia Finanţelor Publice competente pe raza cărora solicitanţii îşi au domiciliul sau sediul.
 • 16. Certificat care atestă plata accizelor, în cazul în care persoanele fizice care solicită înmatricularea unui autoturism sau autoturism de teren, achiziţie intracomunitară, a cărui capacitate cilindrică este mai mare sau egală cu 3000 cmc, potrivit prevederilor art. 211 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Modelul certificatului care atestă plata accizelor este prevăzut în Ordinul Preşedintelui ANAF publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 663/29.10.2013.


Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați paginile instituțiilor abilitate.

Registrul Auto Român (RAR)
Programări și informații 0219672

Reprezentanţa Bucureşti – Griviţa
Calea Griviţei, nr. 391A, sector 1, Bucureşti,
Reprezentanţa Bucureşti – Voluntari
Str. Bârsei nr.1, com. Voluntari

http://www.rarom.ro/wp/

DIRECŢIA GENERALĂ IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 1
Adresa: Str. Piaţa Amzei Nr. 13. Telefoane: 021.311.91.09. Fax: 021.312.72.40.
Website: www.impozitelocale1.ro
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 2
B-dul Gării Obor nr. 10 Telefon 021-252.84.09 sau 021-252.84.10 Pentru Persoane Juridice: Str. Grigore Moisil nr. 12 Pentru Persoane Fizice: B-dul Gării Obor nr. 10 sau nr. 14 şi Str. Glinca nr. 7
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 3
Str. Sfânta Vineri nr. 32, sector 3 - Bucureşti Telefon 021-327.51.44; 021-327.51.45 Pentru Persoane Juridice: Str. Sfânta Vineri nr. 32, tel. 021-327.51.44; 021-327.51.45 Pentru Persoane Fizice: Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3-5, tel. 021-341.17.60 sau Str. Câmpia Libertăţii nr. 36, tel. 021-324.71.94
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 4
Str. Sg. Niţu Vasile nr. 50 - 54, sector 4 - Bucureşti Telefon 021-460.61.66 ; Fax 021-460.61.67 Pentru Persoane Juridice: Str. Oltenitei nr. 37-39 tel. 021-332.64.89 Pentru Persoane Fizice: Str. Niţu Vasile nr. 50 - 54 tel. 021-460.61.66 Calea Şerban Vodă nr. 43 tel. 021-336.55.02
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 5
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 8, sector 5 - Bucureşti Telefon 021-314.69.11 sau 021-314.69.18 Pentru Persoane Juridice: Şoseaua Sebastian nr. 23 tel. 021-424.37.48 sau 021-424.37.49 Pentru Persoane Fizice: Str. M. Kogălniceanu nr. 8 tel. 021-314.69.11 sau 021-314.69.18 sau Str. Naţiunile Unite nr. 3 - 5 tel. 021-336.32.35
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE SECTOR 6
Str. Drumul Taberei nr. 18, sector 6 - Bucureşti Telefon 021-413.77.90 sau 021-413.77.91 Pentru Persoane Juridice: Aleea Bistra nr. 4 (în spatele benzinăriei Favorit) tel. 021-413.65.14 Pentru Persoane Fizice: Str. Drumul Taberei nr. 18 tel. 021-413.77.90/ 021-413.77.91 sau Calea Giulesti nr. 125 tel. 021-746.02.17/021-413.68.30 sau Şoseaua Virtutii nr. 1-3 tel. 021-430.04.02/021-430.04.12

D.R.P.C.I.V. DIRECTIEI REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR
ADRESA: sos. Pipera nr.49, sector 2, Bucuresti. TELEFON: 021.301.95.70 FAX: 021.232.16.61 MAIL:drpciv@mai.gov.ro www.drpciv.ro

Asistent Medical UK

CE AR TREBUI SĂ CONȚINĂ DOSARUL DE ÎNREGISTRARE CA ASISTENT MEDICAL GENERALIST LA NMC (NURSING AND MIDWIFERY COUNCIL) DIN UKAvând în vedere că avem foarte multe solicitări de traduceri din partea celor ce vor să lucreze în Anglia ca Asistent Medical Generalist și că marea majoritate a clienților nu știu cum trebuie să procedeze, ne-am gândit să venim în sprijinul tuturor celor interesați.

Dacă doriți să lucrați în Marea Britanie ca ASISTENT MEDICAL GENERALIST, este posibil să nu vă puteți începe activitatea dacă nu obțineți dreptul de practică, prin înregistrarea în NMC (Nursing and Midwifery Council).
Pentru înregistrare în NMC trebuie să depuneţi un dosar care trebuie să conţină printre altele şi copiile legalizate la notar în limba română şi traducerile autorizate (numele complet al traducătorului, datele de contact) a următoarelor acte:
- certificat de naştere
- certificat de căsătorie (dacă este cazul)
- diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii de scurtă durată sau diplomă de absolvire de asistent medical generalist cu studii de lungă durată sau diplomă de asistent medical generalist cu studii postliceale sau diplomă de licenţă (licenţiat în asistenţă medicală general)
- adeverinţă de la medicul de familie (menţiunea: “Clinic sănătos.Nu este în evidenţă cu boli cornice sau neuropsihice. A fost vaccinat conform schemei OMS” şi “ Se eliberează pentru a-i servi la înregistrarea în NMC UK”)
- certificat de cazier judiciar (cu menţiunea “pentru a-i servi la NMC-UK”)
- paşaport - doar copie legalizată - (trebuie să conţină fila cu semnătura şi culoarea ochilor)
- certificat de membru al OAMGMAMR
- certificat de bună practică medicală – good standing, cu privire la calificarea deţinută şi abaterile profesionale
- certificat de competenţe profesionale de asistent medical generalist, eliberat de Minsterul Sănătaţii, din care să rezulte exercitarea efectivă si legală a activitatilor de îngrijiri generale de sănătate în România pe o durata de minim 5 ani consecutivi din ultimii 7 (eliberat cf. art.33(a) din Directiva 2005/36/CE)
- certificat de conformitate pentru toţi absolvenţii de studii superioare de scurtă durată de asistent medical generalist de până în 2009
- adeverinţă de vechime în muncă, eliberată de instituţiile în cauză
- pentru asistenţii medicali generalişti fără experienţă: foaie matricolă/supliment(transcript) ai anilor de practică
Pe lângă cele enumerate mai sus trebuie să faceţi dovada cunoaşterii limbii engleze (certificat IELTS sau certificat Cambridge).

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziţie.

Notă : Informaţiile prezentate au caracter orientativ. Nu ne asumăm răspunderea pentru pagubele produse prin utilizarea acestor informaţii. Pentru confirmarea validităţii datelor accesaţi http://www.nmc.org.uk/