Apostila Prefectura | Rohas Translations

World languages, every language is a world…


La PREFECTURA se aplică Apostila pe originalul următoarelor tipuri de acte:Tip de acte

Observaţii

certificate de naştere

formatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de căsătorie
formatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de deces
formatul nou, emise după 01.01.1998
certificate de cazier judiciar certificate de cazier auto
eliberate cu cel mult 6 luni în urmă, de la secţia de poliţie în care domiciliază solicitantul sau de la Inspectoratul General al Poliţiei Române, şos. Ştefan cel Mare nr. 13-15, sector 2, Bucureşti.
Pentru apostilarea în Bucureşti a cazierelor judiciare eliberate în alte oraşe, acestea trebuie vizate în prealabil de Inspectoratul General al Poliţiei Române.
certificate de rezidenţă fiscală
redactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice.
adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român
eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, Bucureşti
adeverinţe privind componenţa familiei
eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor;
actele de studii preuniversitare
trebuie vizate în prealabil de inspectoratul şcolar judeţean. Biroul nostru de traduceri vă poate reprezenta pentru obținerea acestei ștampile pentru actele de studii eliberate în Bucureşti sau în alte orașe.
actele de studii superioare
se vizează în prealabil de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii din Bucureşti – CNRED. Biroul nostru de traduceri vă poate reprezenta pentru obținerea acestei vizări, indiferent de localitatea în care v-au fost emise actele.
documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini
vizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovarii - Serviciul Relaţii Internaţionale
adeverinţe medicale
vizate în prealabil la DSPMB str. Avrig nr. 72-74 sau Ministerul Sănătăţii str. Cristian Popisteanu nr.1-3, sector 1, București
certificate de botez/cununie
vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti, str. Sfântul Ştefan nr.3, sector 2
certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant
vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
brevete de turism
emise de Autoritatea Naţională pentru Turism
adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă
vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale, serviciul de specialitate din str. George Vraca nr. 9, sector 1, Bucureşti
adeverinţe de calificare în diferite meserii
vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti