Apostila Camera Notari Publici | Rohas Translations

World languages, every language is a world…


La CAMERA NOTARILOR PUBLICI se aplică Apostila pe originalul următoarelor tipuri de acte:
Tip de acte

Observaţii

Copii ale actelor originale, legalizate de un notar public

Traducerile legalizate la notar
Regulamentul Camerei Notarilor prevede anumite reguli stricte pentru ca traducerile să poată fi Apostilate, de aceea vă recomandăm să ne contactați direct pentru detalii.
Alte acte notariale (înscrisuri autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură)De ex.: procuri, declarații, invitații etc.De ex.: procuri, declarații, invitații etc.